Friso de capela-ciborio de Santa Mariña de Ozo. Bautismo de Cristo, ca. 1540. – Actress Images

Outros materiais dispersos por Cambados proceden de dous exemplares de capela-ciborio que tan comúns foron aproximadamente entre 1480 e 1550, con especial densidade no Salnés, O Ribeiro e o entorno do camiño real que os comunica. Con respecto á capela que formarían as pezas con historias de Xoán o Bautista, consta a existencia dunha confraría … Read more

Will Ruby and Maeve Fight Over Otis In Season 4?

Sex Education season 3 premiered with various new storylines, most of which were unexpected. For instance, Moordale has a new headteacher who, in her attempt to restore the truant school to its former glory, comes off as a tyrant. While Hope is a noteworthy subject, season 3 gave fans something else worth talking about, the … Read more

New Netflix Trailer for Acclaimed Mexican Film ‘Prayers for the Stolen’

New Netflix Trailer for Acclaimed Mexican Film ‘Prayers for the Stolen’ by Alex Billington October 22, 2021Source: YouTube “What do you think will happen when one of us is suddenly gone?” Netflix has debuted an official US trailer for the acclaimed Mexican drama titled Prayers for the Stolen in English, originally known as Noche de … Read more