Palau Reial de L ´Almudaina.Palacio Real de la Almudaina. – Actress Images


Por favor no use mis imágenes en páginas web, blogs u otros medios sin mi permiso explícito. ©Todos los derechos reservados.

Please don’ t use my images on websites, blogs or other media without my explicit permission.

© All rights reserved.

Mi fluidr: www.fluidr.com/photos/esteve_roca

=============================================================================
PALAU REIAL DE L´ALMUDAINA

L’Almudaina que en àrab significa ciutadella o recinte emmurallat, resumeix en els seus murs la història de les Illes Balears. Totes les civilitzacions que han passat per l’illa de Mallorca han deixat la seva empremta al Palau Reial de l’Almudaina.

Al S. X Mallorca cau sota la dominació musulmana s’inicia un dels períodes més florents de les Illes Balears. Sobre un antic castro romà es va edificar l’Alcàsser i s’estableix al la Residència dels walies o governadors de l’illa El Castell és enriquit amb valuoses obres d’art.

Al S. XIII, Jaume d’Aragó conquista Mallorca, ia partir d’aquest moment s’inicia la dominació cristiana i la dinastia dels Reis de Mallorca, establint la Seu de la Corona a l’Almudaina. Jaume II, qui va conduir el regne a la prosperitat i va transformar l’Alcàsser almoràvit a palau Cristià donant-li la forma actual, encara que conservant les estructures fonamentals del alcàsser musulmà. El va ampliar i ho va adaptar segons l’estil gòtic imperant en l’època.

Un cop finalitzades les obres el Palau quedo compost per dos nuclis perfectament diferenciat:
Palau del Rei
El Palau de la Reina.
La Capella del Rei o Capella de Santa Ana
La Capella de la Reina o Capella de Sant Jaume.
Hort del Rei.
Banys Àrabs.
Hort de la Reina.
El Pati d’Armes.
El Pati de la reina.
L’Arc del Mar
Una muralla protegida per 14 torres.

Des l’annexió del Regne de Mallorca a la Corona d’Aragó després de la conquisti de Mallorca per Pere IV d’Aragó en 1349, el Palau de l’Almudaina, va ser successivament ocupat per Governadors de l’illa, Virreyes i Capitans Generals. En l’actualitat és la residència oficial dels SSMM els Reis durant la seva estada a les Illes.

Des de 1963 al Palau de l’Almudaina ha estat objecte d’importants i contínues restauracions dutes a terme pel Patrimoni Nacional.

PALACIO REAL DE LA ALMUDAINA

La Almudaina que en árabe significa ciudadela o recinto amurallado, resume en sus muros la historia de las Islas Baleares. Todas las civilizaciones que han pasado por la Isla de Mallorca han dejado su huella en el Palacio Real de la Almudaina.

En el S. X Mallorca cae bajo la dominación musulmana se inicia uno de los periodos mas florecientes de las Islas Baleares. Sobre un antiguo castro romano se edificó el Alcázar y se establece en el la Residencia de los walies o gobernadores de la Isla. El Castillo es enriquecido con valiosas obras de arte.

En el S. XIII, Jaime de Aragón conquista Mallorca, y a partir de este momento se inicia la dominación cristiana y la dinastía de los Reyes de Mallorca, estableciendo la Sede de la Corona en la Almudaina. Jaime II, quien condujo el reino a la prosperidad y transformó el Alcázar almorávide en Palacio Cristiano dándole la forma actual, aunque conservando las estructuras fundamentales del alcázar musulmán. Lo amplió y lo adaptó según el estilo gótico imperante en la época.

Una vez finalizadas las obras el Palacio quedo compuesto por dos núcleos perfectamente diferenciado:
Palacio del Rey
El Palacio de la Reina.
La Capilla del Rey o Capilla de Santa Ana.
La Capilla de la Reina o Capilla de San Jaime.
Huerto del Rey.
Baños Árabes.
Huerto de la Reina.
El Patio de Armas.
El Patio de la reina.
El Arco del Mar.
Una muralla protegida por 14 torres.

Desde la anexión del Reino de Mallorca a la Corona de Aragón tras la conquiste de Mallorca por Pedro IV de Aragón en 1349, el Palacio de la Almudaina, fue sucesivamente ocupado por Gobernadores de la Isla, Virreyes y Capitanes Generales. En la actualidad es la residencia oficial de los SSMM los Reyes durante su estancia en las Islas.

Desde 1963 el Palacio de la Almudaina ha sido objeto de importantes y continuas restauraciones llevadas a cabo por el Patrimonio Nacional

Posted by Esteve Roca on 2013-08-16 15:39:04


Tagged: , Esteve Roca , España , Spain , Illes Balears , Islas Baleares , Palma de Mallorca , Historia , Palau Reial de L´Almudaina , Palacio Real de L´Almudaina